GÜNDEM

İnşaat mühendisi nasıl olunur, ne iş yapar?

İNŞAAT MÜHENDİSİ NASIL OLUNUR?

İnşaat Mühendisleri, altyapı projelerini ve sistemlerini tasarlamak, inşa etmek ve denetlemekten sorumludur. Çoğu zaman zamanlarını dışarıda ve ofiste çalışmak arasında bölebilirler. Yani en azından tüm zamanınızı dışarıda geçirmeyeceksiniz. Hangi mevsimlere bağlı olarak özellikle önemlidir. Kimse bütün gününü bunaltıcı sıcakta dışarıda geçirmek istemez, ama muhtemelen kışın ortasında donarak ölmek de istemezler.

Not: Makale global anlamda hazırlanmıştır, Türkiye ile bazı şartlar uymayabilir, nasıl olunacağına dair fikir edinebilirsiniz.

inşaat mühendisi ne iş yapar

İnşaat mühendisleri, yollar, binalar, havaalanları, tüneller, barajlar, köprüler ve su temini ve kanalizasyon arıtma sistemleri dahil olmak üzere kamu ve özel sektörde inşaat projeleri ve sistemleri tasarlar, inşa eder, denetler, işletir ve bakımını yapar. Birçok inşaat mühendisi tasarım, inşaat, araştırma ve eğitim alanlarında çalışmaktadır.

İnşaat Mühendisi Nasıl Olunur?

İnşaat mühendislerinin lisans derecesine ihtiyacı var. Kıdemli pozisyonlara terfi için genellikle bir yüksek lisans derecesine ve lisansa ihtiyaçları vardır. Lisans gereklilikleri Amerika Birleşik Devletleri’nde farklılık gösterse de, inşaat mühendisleri genellikle doğrudan halka hizmet sundukları yerlerde lisanslı olmalıdır.

Eğitimİnşaat mühendisleri, inşaat mühendisliği alanında, uzmanlık alanlarından birinde veya inşaat mühendisliği teknolojisinde lisans derecesine ihtiyaç duyarlar. İnşaat mühendisliği ve inşaat mühendisliği teknolojisindeki programlar, uzmanlık alanına bağlı olarak diğer derslerin yanı sıra matematik, istatistik, mühendislik mekaniği ve sistemleri ve akışkanlar dinamiği derslerini içerir. Kurslar, geleneksel sınıf öğrenimi, laboratuvarlarda çalışma ve saha çalışmasının bir karışımını içerir.

Profesyonel mühendis (PE) lisansı almak için ABET tarafından akredite edilmiş bir programdan bir derece gereklidir. Birçok eyalette, inşaat mühendisliği teknolojisi alanında lisans derecesi de lisans almak için akademik bir gereklilik olarak yeterli olacaktır.

Yaklaşık 4 inşaat mühendisinden 1’i yüksek lisans derecesine sahiptir. Lisans derecesinden sonra, PE lisansı ve önceki deneyim ile birlikte ileri eğitim, yönetici olarak iş bulmada yardımcı olur. Mühendislik yöneticileri hakkında daha fazla bilgi için mimari ve mühendislik yöneticileri profiline bakın.

Önemli NiteliklerKarar verme becerileri. İnşaat mühendisleri, finansal maliyetler ve güvenlik endişeleri açısından planların fizibilitesini belirlemek gibi, çoğu zaman birden fazla ve sıklıkla çelişen hedefleri dengeler. Şehir ve bölge planlamacıları bu konularda tavsiye almak için genellikle inşaat mühendislerine başvururlar. İnşaat mühendisleri, en iyi uygulamalara, kendi teknik bilgilerine ve kendi deneyimlerine dayalı olarak iyi kararlar verebilmelidir.

Liderlik özellikleri. İnşaat mühendisleri, yönettikleri projeler veya gerçekleştirdikleri araştırmalar için nihai sorumluluğu üstlenirler. Bu nedenle, proje planlarını uygulamada planlamacılara, sörveyörlere, inşaat yöneticilerine, inşaat mühendisliği teknisyenlerine, inşaat mühendisliği teknoloji uzmanlarına ve diğerlerine liderlik edebilmelidirler.

Matematik yetenekleri. İnşaat mühendisleri, çalışmalarında analiz, tasarım ve sorun giderme için matematikteki kalkülüs, trigonometri ve diğer ileri düzey konuları kullanır.

Organizasyon becerileri. Altyapı projeleri için tasarım belgelerini yalnızca lisanslı inşaat mühendisleri imzalayabilir. Bu gereklilik, inşaat mühendislerinin bir proje ilerledikçe şantiyedeki işi izleyebilmesini ve değerlendirebilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu sayede tasarım dokümanlarına uyumu sağlayabilirler. İnşaat mühendisleri genellikle aynı anda birkaç projeyi yönetir ve bu nedenle zaman ihtiyaçlarını dengeleyebilmeli ve kaynakları etkin bir şekilde tahsis edebilmelidir.

Problem çözme yetenekleri. İnşaat mühendisleri, çok yönlü projelerin veya araştırmaların planlanması, tasarımı, inşası ve işletilmesinin en üst düzeyinde çalışır. İlgili birçok değişken, karmaşık sorunları belirleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olmalarını gerektirir. Daha sonra uygun maliyetli, güvenli ve verimli çözümler geliştirmek için becerilerini ve eğitimlerini kullanabilmelidirler.

Konuşma becerileri. İnşaat mühendisleri, geniş bir geçmişe ve teknik bilgiye sahip kişilerin hedef kitlelerine raporlar ve planlar sunmalıdır. Bu, açık bir şekilde konuşma ve çeşitli ortamlarda insanlarla sohbet etme ve mühendislik ve bilimsel bilgileri anlaşılması kolay kavramlara çevirme becerisini gerektirir.

Yazma Becerileri. İnşaat mühendisleri, mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir ve bölge planlamacıları gibi başkalarıyla iletişim kurabilmelidir. Ayrıca seçilmiş yetkililere ve vatandaşlara projeleri açıklayabilmeliler. Bu, inşaat mühendislerinin, teknik veya bilimsel geçmişi çok az olan veya hiç olmayanlar için açık, özlü ve anlaşılır raporlar yazabilmeleri gerektiği anlamına gelir.

Lisanslar, Sertifikalar ve Kayıtlarİnşaat mühendisi olarak giriş seviyesi pozisyonlar için lisans gerekli değildir. Daha yüksek düzeyde liderlik ve bağımsızlık sağlayan bir Profesyonel Mühendislik (PE) lisansı, kişinin kariyerinde daha sonra edinilebilir. Lisanslı mühendislere profesyonel mühendisler (PE’ler) denir. Bir PE, diğer mühendislerin çalışmalarını denetleyebilir, tasarım planlarını onaylayabilir, projeleri imzalayabilir ve doğrudan halka hizmet sağlayabilir. Devlet lisansı genellikle gerektirir

  • ABET tarafından akredite edilmiş bir mühendislik programından bir derece
  • Temel Mühendislik (FE) sınavında geçer puan
  • İlgili iş deneyimi, genellikle lisanslı bir mühendis altında çalışan en az 4 yıl
  • Profesyonel Mühendislik (PE) sınavında geçer puan

İlk FE sınavı, bir lisans derecesi kazandıktan sonra alınabilir. Bu sınavı geçen mühendislere genellikle eğitimdeki mühendisler (EIT’ler) veya mühendis stajyerleri (EI’ler) denir. İş deneyimi gerekliliklerini yerine getirdikten sonra, EIT’ler ve EI’ler, Mühendislik İlkeleri ve Uygulaması adı verilen ikinci sınava girebilirler.

Her eyalet kendi lisanslarını verir. Çoğu eyalet, lisans veren devletin gereksinimleri kendi lisans gerekliliklerini karşıladığı veya aştığı sürece diğer eyaletlerden lisansı tanır. Bazı eyaletler, mühendislerin lisanslarını korumaları için sürekli eğitim gerektirir.

ilerlemeGeniş deneyime sahip inşaat mühendisleri, proje yöneticileri veya tasarım, inşaat, işletme veya bakım fonksiyonel yöneticileri gibi üst düzey pozisyonlara geçebilir. Ancak, kamu projelerinin sorumluluğunu yalnızca lisanslı mühendisler üstlenebileceğinden, öncelikle Profesyonel Mühendislik (PE) lisansı almaları gerekir.

Lisans aldıktan sonra, profesyonel bir mühendis, bir inşaat mühendisliği uzmanlığındaki uzmanlığını doğrulayan bir sertifika isteyebilir. Böyle bir kimlik bilgisi, üst düzey teknik ve hatta yönetim pozisyonlarına ilerlemek için yardımcı olabilir.

Başa dön tuşu